Press release

Dzięki metodzie WGS GenePlanet może odczytać 100% Twojego DNA

January 29, 2021

Odczytanie 100% kodu DNA oznacza możliwość przeprowadzenia jeszcze większej liczby analiz, jeszcze głębszej interpretacji Twojego genomu i uzyskanie jeszcze większej ilości wiedzy w miarę postępów nauki. Dzięki metodzie sekwencjonowania całego genomu (WGS, ang. whole genome sequencing) badanie przeprowadzasz tylko raz, a korzystasz z niego przez całe życie.

GenePlanet, światowy dostawca innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej i stylu życia opartych na profilaktycznych badaniach genetycznych, korzysta właśnie z tej metody. Zamiast konwencjonalnego podejścia do badań, opartego na analizie wybranych części kodu DNA, GenePlanet będzie w stanie przeanalizować cały Twój genom, wskazać znacznie więcej odpowiednich wariantów genetycznych i zapewnić Ci znacznie bardziej szczegółową interpretację. Wraz z odkrywaniem przez naukowców kolejnych wariantów genetycznych możesz natychmiast skorzystać z tej wiedzy – bez konieczności wykonywania dodatkowych badań.

Choć pierwsza operacja sekwencjonowania ludzkiego genomu kosztowała ponad 3 miliardy dolarów, dziś potrafimy ją przeprowadzić za ułamek tej kwoty. Postępy naukowe, np. opracowanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS, ang. next generation sequencing), przyspieszyły ten proces i pozwoliły wykorzystywać go na szerszą skalę.

WGS a podejście celowane

Podejście celowane jest metodą wykorzystywaną przez większość podmiotów oferujących na rynku domowe testy DNA i bada zaledwie wycinek genomu – mniej niż 1%. Jest ono ukierunkowane na panel genów, co do których wykazano silny związek z elementami stylu życia. W wyniku podejścia celowanego uzyskuje się mniej danych, które można łatwiej zinterpretować. Jednak ograniczony zakres badania nie pozwala wykryć pewnych istotnych wariantów genetycznych.

Metoda WGS tworzy mapę 100% Twojego genomu – zarówno regionów kodujących, jak i niekodujących (eksonów i intronów). Opracowanie mapy twojego całego genomu złożonego z około 3 miliardów par zasad DNA pozwala GenePlanet wykryć i przeanalizować znacznie więcej odpowiednich wariantów genetycznych i zapewnić Ci bardziej szczegółową interpretację Twojego DNA. Właśnie dlatego uzyskanie sekwencji całego genomu ma tyle zalet. Bez względu na to, w którym miejscu Twojego genomu – w regionie kodującym czy niekodującym – naukowcy odkryją coś cennego, Ty będziesz już dysponować jego mapą. Wystarczy jedynie zinterpretować te dane i wykorzystać nowo zdobytą wiedzę na swoją korzyść!

 

Zaawansowana metoda, proste pobieranie próbek

Choć dane naukowe wykorzystywane do domowych testów DNA metodą WGS są skomplikowane, to akurat Twoja część tego procesu jest niezwykle prosta. Aby móc przeanalizować cały Twój genom, GenePlanet potrzebuje jedynie próbki śliny.

Po zamówieniu testu DNA od GenePlanet otrzymasz zestaw do pobrania próbki śliny wraz ze szczegółowymi instrukcjami, jak pobrać próbkę DNA. Potem wystarczy tylko nadać przesyłkę z próbką i czekać na wyniki!

Wybierz oferowane przez GenePlanet testy DNA dotyczące stylu życia i odkryj swój pełen potencjał genetyczny!

Share this article on