Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Kto może zamówić nasze testy?

Jeżeli chcesz zamówić domowy zestaw do badania DNA, musisz mieć co najmniej 18 lat. Do ciebie należy upewnienie się, że w twoim kraju wolno zamawiać i przeprowadzać testy DNA, a także zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie poniesione straty lub szkody, jeśli zdecydujesz się na zamówienie badania, a w twoim kraju jest to niedozwolone.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.