Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Czy moje wyniki powinien zinterpretować lekarz?

Domowy test DNA nie jest przeznaczony do użytku klinicznego. Wszystkie niezbędne interpretacje zostały przeprowadzone w ramach analizy.

Kliniczne testy DNA są wykonywane przez pracownika służby zdrowia, który przekaże ci wyniki i je zinterpretuje.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.