Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Czy domowe testy DNA diagnozują choroby?

Domowe testy DNA mają przede wszystkim charakter informacyjny i edukacyjny. Chociaż możesz wybrać test, który koncentruje się bardziej na twoim zdrowiu (MyHealth) niż stylu życia (MyLifestyle), żaden z tych testów nie diagnozuje chorób. Na stanowią porady lekarskiej w zakresie rozpoznania, leczenia, łagodzenia skutków chorób lub zapobiegania im.

W przypadku poważnych problemów zdrowotnych, szczególnych obaw o swoje zdrowie lub poważnych zmian w diecie zdecydowanie zalecamy konsultację z lekarzem. Informacje otrzymywane poprzez ustalenie profilu genetycznego nie potwierdzają ani nie zastępują żadnej diagnozy lekarskiej ani stanu stwierdzonego przez pracownika służby zdrowia.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.