Noben človek ni otok ali kako okolje vpliva na naše gene

Last updated: 20 February 2023

Da bi lahko v popolnosti uživali v koncertni izkušnji, se mora na svoje mesto postaviti kar nekaj stvari: od znanja glasbenikov in akustike prostora pa celo do vašega razpoloženja v tistem trenutku. Če ste kdaj občudovali, kako se posamezni instrumenti, toni in melodije združijo v čudovito simfonijo, razumete zapleteno ravnotežje v ozadju.

Podobno se dogaja v vašem telesu – neprestana izmenjava informacij med vašimi geni in okoljem.

No man is an island or how the environment affects our genes - 08-1

Narava ali vzgoja?

Ljudje so že od srednjeveških časov naprej iskali odgovor na vprašanje, kaj je potrebno, da nastane človek, ta zapletena biološka naprava?

Besedno zvezo »narava ali vzgoja« pripisujemo Francisu Galtonu, utemeljitelju eugenike in vedenjske genetike. Vprašanje »narava ali vzgoja?« človekovo zapleteno vedenje razlaga kot rezultat enega izmed dveh dejavnikov – njegovih genov ali njegovega okolja.

Zagovorniki vpliva okolja so skovali termin »tabula rasa« ali nepopisan list. Verjeli so, da je človek ob rojstvu nepopisan list papirja in da se naši vedenjski vzorci razvijejo izključno kot posledica okoljskih vplivov. Vprašanje narave ali vzgoje je vodilo do dolgih debat med znanstveniki in služilo kot vodilo za znanstveni napredek. Znanstveniki so končno prišli do zaključka, da se principa narave in vzgoje med seboj ne izključujeta. Ravno nasprotno – delujeta skupaj, tako da človekovo vedenje namesto genov ali okolja določajo geni in okolje.

Ko se je znanost poglobila v te zapletene odnose, je hitro postalo jasno, da ta dognanja niso omejena le na vedenjske lastnosti.

Pomen okolja

Geni so navodila, po katerih telo zgradi človeka. Genetski zapis se nahaja v jedru vsake celice našega telesa in nosi navodila za sintezo beljakovin. Te so ključne za naš obstoj – nadzorujejo namreč vrsto procesov v telesu ter določajo naš videz in lastnosti.

Živa bitja so neločljivo povezana z okoljem. Kaj pa okolje sploh je? Gre za širok pojem, ki zajema vse dejavnike, ki smo jim izpostavljeni vsak dan. Ko govorimo o izražanju genov, okolje pomeni tudi celice, v katerih je shranjen genetski material, in naše telo, zgrajeno it teh celic. Tako ločimo zunanje in notranje okolje.

Vsako sekundo nas okolje bombardira z informacijami, in naše telo se nanje odziva. Temperatura pade, mi dobimo kurjo kožo. Popijemo skodelico kave in dobimo energijo, da zaključimo nalogo. To sta le dva izmed primerov, kako okolje vpliva na nas.

Interakcija med geni in okoljem

Čeprav je naš genetski material izjemno zapleten, pa je dovzeten za številne motnje. Deli našega genetskega zapisa se lahko izgubijo, podvojijo ali znajdejo na napačnem mestu. Vse te spremembe vplivajo na izražanje genov in posledično na beljakovine, za katere ti geni nosijo navodila. Včasih brez posledic, včasih pa imajo pozitiven ali negativen vpliv na nas.

Če je fenotip (kako se neka lastnost izrazi pri določenem posamezniku) odvisen od okoljskega dejavnika, govorimo o interakciji gen-okolje. Interakcija je lahko kemična, biološka, psihična ali vedenjska, lahko pa je odvisna tudi od dogodkov v našem življenju.

Poglejmo Sonce kot okoljski dejavnik, ki vpliva na tveganje za razvoj kožnega raka. Posamezniki s

svetlo kožo (eden izmed možnih fenotipov) imajo veliko višje tveganje kot ljudje s temno kožo (drugačen fenotip).

blog2-2

Nadzorujte svoje okolje in se obranite bolezni

Znanstveniki se strinjajo, da večina človeških bolezni, vključno s pogostimi kroničnimi boleznimi kot so rak, srčno-žilne bolezni in sladkorna bolezen, nastane zaradi kombinacije genetskih predispozicij in okoljskih dejavnikov.

Okoljski dejavniki z največjim vplivom na razvoj bolezni so kemikalije, prehrana, vedenje, okolje (fizično in mentalno) ter infekcije. Številni izmed teh dejavnikov so v naših rokah in jih lahko spremenimo ter zmanjšamo možnosti za razvoj bolezni.

Vrnimo se za trenutek h koncertu, ki smo ga občudovali v začetku članka. Naši geni so kot glasbene note. V sebi nosijo potencial za čudovit koncert, a same po sebi ne morejo ustvariti glasbe. To moč imajo glasbeniki, vsak s svojimi sposobnostmi in talenti, in dirigent, ki note na papirju prevedejo v glasbo, v kateri lahko uživamo.

Da bi simfonijo svojega življenja zaigrali brez napak, moramo torej dobro poznati note. Test DNA jih razkrije v obliki genetskih predispozicij in osebnih priporočil, ki vam povedo, kaj lahko v svojem življenju spremenite in izboljšate.

Tako boste s kombinacijo genov in okolja tlakovali pot do dolgoročnega zdravja in dobrega počutja!

Share this article on