Press release

Zasady losowania nagród w webinarium KCalmar

November 6, 2023

Kwalifikowalność

W losowaniu mogą wziąć udział uczestnicy webinarium “Genetyka w zestawie narzędzi dietetyka: Wprowadzenie do testu DNA MyLifestyle”, którzy ukończyli 18 lat. W losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy genEplanet d.o.o., ich bliscy krewni ani osoby zaangażowane w organizację lub ocenę konkursu.

Zgoda na zasady

Biorąc udział w konkursie, użytkownik (“Użytkownik”) zgadza się w pełni i bezwarunkowo przestrzegać niniejszych zasad oraz oświadcza i gwarantuje, że spełnia wymagania kwalifikacyjne. Ponadto użytkownik zgadza się zaakceptować decyzje genEplanet d.o.o. jako ostateczne i wiążące w odniesieniu do tego losowania.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w losowaniu, uczestnicy muszą odpowiedzieć na pytanie zadane na końcu webinarium “Genetyka w zestawie narzędzi dietetyka: Wprowadzenie do testu DNA MyLifestyle”, które odbędzie się 8.11.2023.

Wszystkie zgłoszenia muszą spełniać wszystkie wymagania losowania, aby kwalifikować się do wygrania nagrody.

Nagrody

Nagroda główna:

Zwycięzca losowania otrzyma test DNA MyLifestyle i konsultację.

Zwycięzca zgadza się udostępnić zdjęcie z nagrodą i oświadczenie o swoich doświadczeniach z testem DNA po otrzymaniu wyników testu.

Wybór zwycięzcy i powiadomienie

Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania pod nadzorem genEplanet d.o.o., nie później niż 3 dni po zakończeniu losowania. Losowanie odbędzie się w siedzibie genEplanet d.o.o. (Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana). Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni od zakończenia losowania.

Biorąc udział w tym konkursie, użytkownik zgadza się, że w przypadku wybrania go jako zwycięzcy, jest zobowiązany do podania nam swojego imienia, nazwiska i adresu. Informacje te są niezbędne do zapewnienia prawidłowego dostarczenia nagrody. Będziemy wykorzystywać te dane wyłącznie w celu realizacji nagrody i zgodnie z naszą polityką prywatności.

genEplanet d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez zwycięzcę powiadomień z powodu spamu, wiadomości-śmieci lub innych ustawień bezpieczeństwa, ani za podanie przez zwycięzcę nieprawidłowych lub niedziałających danych kontaktowych.

Prawa przyznane przez użytkownika

Biorąc udział w tym losowaniu, użytkownik rozumie i zgadza się, że genEplanet d.o.o., każda osoba działająca w imieniu genEplanet d.o.o. oraz licencjobiorcy, następcy i cesjonariusze genEplanet d.o.o. mają prawo, o ile jest to dozwolone przez prawo, do wykorzystania zgłoszenia, imienia i nazwiska oraz podobizny użytkownika w celach informacyjnych, reklamowych, reklamowych i promocyjnych, bez dalszego wynagrodzenia lub powiadomienia.

Regulamin

genEplanet d.o.o. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia losowania z dowolnego powodu.

Polityka prywatności

Informacje przesłane wraz ze zgłoszeniem podlegają Polityce prywatności określonej na stronie internetowej genEplanet d.o.o.

Kontakt

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat losowania, można napisać na adres e-mail: [email protected]

Share this article on