Press release

Regulamin: Black Friday promocja 2023

October 30, 2023
 1. Kwalifikowalność:

1.1 Ekskluzywne rabaty na testy DNA VIP z okazji Czarnego Piątku (“Promocja”) są dostępne dla osób, które zarejestrują się w celu uzyskania dostępu VIP w okresie promocyjnym.

1.2 Uczestnicy muszą być pełnoletni w swoich jurysdykcjach lub uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Promocji.

 

 1. Okres promocji:

2.1 Promocja będzie trwać od wtorku, 31.10.2023, do niedzieli, 12.11.2013, do północy.

2.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany czasu trwania lub zakończenia Promocji w dowolnym momencie.

 

 1. Jak wziąć udział:

3.1 Aby wziąć udział w Promocji, należy zarejestrować się na stronie w celu uzyskania dostępu VIP w okresie trwania Promocji. Podczas rejestracji uczestnicy muszą podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

3.2 Dozwolone jest tylko jedno zgłoszenie na osobę.

 

 1. Korzyści VIP:

4.1 Subskrybenci VIP będą mieli dostęp do ekskluzywnych zniżek tylko dla VIP na gamę testów Home DNA. Po zakończeniu okresu promocji zwycięzca zostanie ogłoszony za pośrednictwem podanego adresu e-mail, a wszyscy uczestnicy otrzymają kod rabatowy.

 

 1. Konkurs:

5.1 Każdy subskrybent VIP zostanie automatycznie włączony do ekskluzywnego losowania z szansą na wygranie testu DNA Premium, naszego najbardziej wszechstronnego testu DNA z ponad 100 analizami.

5.2 Jeden szczęśliwy nowy subskrybent VIP zostanie wybrany jako zwycięzca testu DNA Premium.

 

 1. Wybór zwycięzcy:

6.1 Zwycięzcy zostaną wybrani losowo spośród uprawnionych subskrybentów VIP.

6.2 Proces wyboru zostanie przeprowadzony przy użyciu usługi random.org (www.random.org) w celu losowego wyboru zwycięzcy spośród wszystkich uczestników i zapewnienia uczciwości.

 

 1. Szczegóły nagrody:

7.1 Test DNA Premium jest niezbywalny i nie zostaną zapewnione żadne alternatywy pieniężne.

7.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastąpienia nagrody alternatywą o takiej samej lub większej wartości.

 

 1. Powiadomienie zwycięzców:

8.1 Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem dostarczonej wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Promocji.

8.2 Jeśli zwycięzca nie będzie dostępny lub nie odpowie w ciągu 10 dni, może zostać wybrany inny zwycięzca.

 

 1. Prywatność:

9.1 Dane osobowe zebrane podczas Promocji będą wykorzystywane w celu administrowania Promocją, przyznawania nagród i mogą być wykorzystywane do wszystkich przyszłych celów marketingowych przez genEplanet d.o.o.

9.2 Biorąc udział w Promocji, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie podanych przez nich informacji do celów komunikacji marketingowej, w tym ofert promocyjnych, biuletynów i aktualizacji.

9.3 Uczestnicy mają prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji podanymi w wiadomości.

9.4 genEplanet d.o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności uczestników, a zebrane dane nie będą udostępniane stronom trzecim bez wyraźnej zgody, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

9.5 Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez genEplanet d.o.o. można znaleźć w naszej Polityce prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Biorąc udział w Ekskluzywnych Zniżkach na Test DNA VIP Black Friday i Konkursie, uczestnicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na warunki określone w niniejszej sekcji dotyczącej prywatności.

 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności:

10.1 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zagubione, spóźnione, niekompletne lub błędnie skierowane zgłoszenia ani za jakiekolwiek błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas administrowania Promocją.

 

 1. Zmiany warunków:

11.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Biorąc udział w Ekskluzywnych zniżkach na testy DNA VIP Black Friday i Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Share this article on