Press release

GenePlanet wśród 35 najlepszych przedsięwzięć w Unii Europejskiej prowadzących inicjatywę „Next Innovation UE”

March 31, 2021

Unia Europejska włączyła GenePlanet na listę Top 35 Europejskich Jednorożców, czyli listę wybitnych europejskich przedsięwzięć o największym potencjale, które wezwą instytucje Unii Europejskiej i państwa członkowskie do przedstawienia nowego „European Moonshot”, w którym głównymi bohaterami są nowocześni innowatorzy: startupy programistyczne i sprzętowe, startupy z branży fintech, deep tech i green tech.

Grupa Jednorożców składa się z 35 europejskich firm. Wyboru dokonano na podstawie oceny technologii, pozyskanego kapitału, aktualnej i przyszłej wyceny firmy (z uwzględnieniem potencjału rynkowego), patentów i innych aktywów lub istniejącej pozycji lidera na rynku. Oprócz GenePlanet do tej misji, której celem jest zapewnienie przemyślanego przywództwa i przyczynienie się do stworzenia nowej generacji globalnych czempionów pochodzących z UE, zaproszono również firmy takie jak Zalando, Booking.com, Cabify i Rimac.

Mariya Gabriel, Komisarz ds. Innowacji, badań, edukacji, kultury i mediów, odpowiedziała na to wezwanie, przypominając, że: „Potrzebujemy Europejskich Jednorożców, aby utorować drogę do trwałego i odpornego ożywienia Unii, by przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową oraz zapewnić suwerenność technologiczną Europy.” 

Social_Media_Visuals_Unicorn photo Gabriel

Obecnie Unia Europejska jest domem dla 7,2% Światowych Jednorożców. Suma wartości wszystkich Unijnych Jednorożców oraz unijnych technologicznych i cyfrowych czempionów, które są już notowane na giełdzie, została przyćmiona przez obecną wartość Big Tech spoza Unii. Ta sytuacja pozwala im wykupić potencjalne przeszkody, umocnić kontrolę przemysłową, zbudować skalę oraz zarządzać globalną agendą cyfrową i technologiczną. Stwarza to zagrożenie dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i wpływu Europy w kluczowych obszarach strategicznych.

Unicorns_Social_Media_3days data about unicorns

Na grafice: Kapitał zainwestowany w Europejskie Jednorożce oraz wzrost liczby Jednorożców w Europie

Marko Bitenc, CEO i założyciel GenePlanet dodaje: „Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że staliśmy się częścią tej ważnej grupy. Otrzymane uznanie jest silną motywacją dla całej firmy. To również dowód na to, że nawet małe startupy z dużym naciskiem na badania i rozwój mogą przekształcić się w dojrzałą firmę i rozwijać na całym świecie.”

Adaptując działania kultury startupowej Next Innovation UE będzie inspirowane przez Lean Canvas – modele gotowe do realizacji, z jasnymi kierunkami i ambitnymi produktami flagowymi.

„Moim pomysłem nie jest zorganizowanie jednorazowego spotkania, ale zapewnienie, aby głos wiodących innowatorów był słyszany podczas całego procesu tworzenia ambitnej europejskiej polityki innowacji”, mówi Komisarz, która w swoim zaproszeniu ogłosiła, że grupa będzie spotykać się dwa lub trzy razy w roku.

Główne kierunki to Zielona Transformacja, Cyfrowa Dekada, Suwerenność Technologiczna, Przywództwo Deep Tech, Spójność Innowacji. Kierunki te wytyczają szlak dla projektów flagowych, które zostaną w pełni wdrożone w okresie mandatu Komisji Von der Leyen, aby dać Europie pozycję lidera w przyszłym cyfrowym i zrównoważonym świecie.

Share this article on