Press release

Oświadczenie w sprawie publikacji agencji Reuters na temat BGI: próbki NIFTY by GenePlanet są analizowane i przechowywane w naszym europejskim laboratorium

August 31, 2021

GenePlanet używa technologii BGI do analizy próbek NIFTY, ponieważ jest to najlepiej sprawdzona i najczęściej stosowana technologia na świecie. GenePlanet dysponuje własnym laboratorium na terenie UE, które działa zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Ponadto wszystkie dane osobowe na potrzeby testów NIFTY by GenePlanet są przetwarzane przez platformę internetową certyfikowaną zgodnie z normą ISO 27 001. Nawet jeśli technologia interpretacji NIFTY jest taka sama w każdym laboratorium NIFTY na świecie, w przypadku NIFTY by GenePlanet próbki są przetwarzane i przechowywane w laboratorium z siedzibą na terenie UE. Ponadto wszystkie dane osobowe są przechowywane w UE/nie opuszczają jej terytorium i nie są udostępniane stronom trzecim.

 

W niniejszym oświadczeniu chcemy odnieść się do treści artykułu1 agencji Reuters na temat BGI i testu NIFTY. Agencja Reuters skontaktowała się z GenePlanet w kwietniu 2021 roku w związku z nadchodzącym artykułem, występując z prośbą o odniesienie się do zarzutów podniesionych przez wywiad USA. Według różnych źródeł są one wynikiem zaostrzenia „stosunków między rządami państw zachodnich, zwłaszcza USA, a komunistycznymi Chinami”. GenePlanet nie mogło się do nich odnieść przed publikacją artykułu przez Reuters.

GenePlanet jest oficjalnym dystrybutorem najlepiej sprzedającego się produktu NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Test, nieinwazyjny test prenatalny) na świecie, ale ważne jest, by zrozumieć różnicę między NIFTY i NIFTY by GenePlanet. Oba produkty są zgodne z RODO, ale w przypadku NIFTY by GenePlanet próbki są przetwarzane i przechowywane w laboratorium z siedzibą na terenie UE, a wszystkie dane osobowe są przechowywane w UE/nie opuszczają jej terytorium i nie są udostępniane stronom trzecim.

Wszystkie dane osobowe na potrzeby testów NIFTY by GenePlanet są przetwarzane przez platformę internetową z certyfikatem ISO 27 001, co jest unikalnym przypadkiem na lokalnym i globalnym rynku NIPT.

W trakcie rozmowy z GenePlanet Reuters zauważył, że nic nie wskazuje na to, by Gene Planet lub MedFemina Genetics przekazywały próbki lub dane bez podpisanej zgody ani by były one powiązane z chińską armią.

GenePlanet natknęło się również na kilka artykułów2 wysnuwających wprowadzające w błąd wnioski, ponieważ autorzy nie rozróżniają technologii interpretacji NIFTY od procesu laboratoryjnego NIFTY. Nawet jeśli technologia interpretacji NIFTY jest taka sama w każdym laboratorium NIFTY na świecie, nie oznacza to, że próbki są wysyłane do tego samego miejsca. Nigdy nie są one przesyłane do zakładów BGI w Chińskiej Republice Ludowej, co zostało również potwierdzone przez BGI3.

GenePlanet wykorzystuje technologię BGI do wykonywania testów NIFTY od 2013 roku, gdyż udowodniono, że na skalę globalną technologia ta jest najbardziej wiarygodną (na podstawie największego badania walidacyjnego technologii NIPT). Firma wyrosła na największego dostawcę testów NIFTY w Europie. Głównymi powodami sukcesu NIFTY by GenePlanet są:

  • Zaawansowane technologicznie, certyfikowane zgodnie z normą ISO laboratorium z siedzibą na terenie UE, gdzie próbki NIFTY są analizowane i przechowywane zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z terminem określonym w prawie dla roszczeń odszkodowawczych wobec administratora dotyczących zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
  • Cyfrowy proces badania NIFTY by GenePlanet za pomocą aplikacji zgodnej z RODO i ISO 27001, w ramach którego wszystkie informacje związane z pacjentem są anonimizowane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych podczas całego procesu oraz przechowywania.
  • Najbardziej niezawodna na rynku technologia NIPT dzięki największym przeprowadzonym badaniom walidacyjnym4, z której korzysta ponad 9 milionów kobiet na całym świecie.

W oficjalnej odpowiedzi BGI5 wskazano kilka wprowadzających w błąd i niepotwierdzonych informacji zawartych w artykule Reutersa. GenePlanet chciałoby dodatkowo odnieść się do konkretnego przypadku ze Słowenii, który został wspomniany w tymże artykule. W 2019 roku BGI opublikowało badanie związane z rakiem6, w którym GenePlanet uczestniczyło (w 2017 roku) na życzenie jednej z klientek. Oddała ona dodatkową próbkę krwi i podpisała dodatkową zgodę. Poinformowano ją również o lokalizacji badania – Shenzen w ChRL.

Badanie zostało przeprowadzone jako samodzielny projekt i nie było związane z działalnością komercyjną NIFTY, co sugeruje artykuł. Informacje zwrotne z badania zawierające przypadkowe odkrycia uratowały życie tej pacjentki.

Podsumowując, wszystkie wspomniane artykuły prowadzą do tego samego wniosku: nie ma żadnych przesłanek wskazujących na naruszenie przepisów o ochronie danych w jakimkolwiek aspekcie dotyczącym NIFTY lub NIFTY by GenePlanet. Niemniej GenePlanet ściśle monitoruje tę sytuację i zobowiązuje się niezwłocznie reagować na wszelkie ewentualne problemy w przyszłości, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom.

NIFTY by GenePlanet pozostaje pod każdym względem najbezpieczniejszym i najczęściej sprzedawanym testem w regionie. GenePlanet robi wszystko, co możliwe, aby zaoferować swoim partnerom i klientom jak najlepsze wsparcie w najbezpieczniejszy możliwy sposób.

Z poważaniem
GenePlanet

[1] https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/exclusive-prenatal-test-developed-with-chinese-military-stores-gene-data-2021-07-07/

[2] https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/chinas-gen-experiment-noch-groesser-daten-von-oesi-schwangeren-betroffen-77029854.bild.html  

[3] https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3140811/bgi-denies-it-shared-genetic-data-pregnant-women-chinas-military-and 

[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25598039/ 

[5] https://www.bgi.com/global/company/news/bgi-statement-in-response-to-reuters-report/ 

[6] https://www.nature.com/articles/s41436-019-0510-5?proof=t 

Share this article on